Om Nordic Naturals
Kollektivt ansvar
Ekspertpanel
Hvorfor Nordic Naturals
Priser og tildelinger
Friend of the Sea
Non-GMO
Salgs og leveringsbetingelser

    Friend of the Sea      
   
   

Friend of the Sea (FOS) er en internasjonalt anerkjent ideell organisasjon som verner om livet i verdenshavene. FOS driver ledende sertifiseringsprosjekter som verifiserer bærekraftigheten til både fiskerier og omega-3 fiskeoljeprodukter.

 

Nordic Naturals henter alt fiskeråstoff fra farvann som er sertifisert bærekraftig av FOS, og alle våre produkter er også FOS-sertifiserte.

 

Dette bekrefter at Nordic Naturals er i samsvar med strenge kriterier, inkludert:

 

  • Produkter fra fiskestammer som ikke er overfisket
  • At fiskemetodene hindrer at det fiskes opp truede arter sammen med annen fisk
  • At fiskemetodene reduserer belastningene på økosystemene
  • At produksjonen gjenspeiler effektivitet
  • At selskapets praksis inkluderer høye standarder for sosial ansvarlighet

 

Etter at Nordic Naturals ble etablert, har selskapet vært forpliktet til å ivareta helsetilstanden i havene. FOS-sertifiseringen er ikke bare viktig for kundene, men også for selskapet og miljøet.

   

Friend of the Sea Logo