Om Nordic Naturals
Kollektivt ansvar
Ekspertpanel
Hvorfor Nordic Naturals
Priser og tildelinger
Friend of the Sea
Non-GMO
Salgs og leveringsbetingelser

    Salgs og leveringsbetingelser
 
   
  1. Generelt
Betingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.nordicnaturals.no. Du må være 18 år for å kunne handle på www. nordicnaturals.com/no
   
 
  2. Parter:
Selger er:
Nordic Naturals AS
Bjerkengveien 14
Pb 791
8001 BODØ

E-post:
info@nordicnaturals.no
Gratis telefonnr.: 800 30422 (NB! Ikke gratis fra mobil)
Faks 755 80491
Registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 988 939 757

Kjøper:
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.
   
 
  3. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter: Oversikt over produktet, registrering av dine personalia og valg av betalingsmåte.

Oversikt over bestillingen. Hvis du ønsker å betale med kort blir du bedt om kortopplysningene her.

Mottak av ordrebekreftelse.
   
 
 

4. Salgs og leveringsbetingelser
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg hvis du har fylt inn riktig e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen, enten ved å ta vare på e-posten eller ved å skrive ut bekreftelsessida og ta vare på denne.

 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt.5.

   
 
  5. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
   
 
 

6. Priser
Alle våre priser er gitt inkl mva og eventuelle miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt og emballasje m.m. Dette gjelder for kjøp innen Norge.

   
 
  7. Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom bankkort eller kredittkort. Ved brukt av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjonen ikke kan foretas , forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet innen 4 dager etter at forsendelsen er foretatt.
   
 
  8. Sikker netthandel
Vi benytter PayEX ved gjennomføring av betaling med kort. De ivaretar alle sikkerhetskrav til de internasjonale betalingsnettverkene (som blant annet SSL-kryptering og sikker oppbevaring av kortnummer). Videre gir de også et sikkert oppgjør med bruk av Mastercard SecureCode og Verified by Visa.

Personopplysning:
Informasjonen som du registrerer om deg selv, vil ikke bli brukt til andre formål eller sendt videre til andre parter som ikke har noe med handelen å gjøre.
   
 
 

9. Levering og forsinkelse
Normal levringstid er 4-7 virkedager etter at vi har mottatt din bestilling. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kjennskap om det, sammen med informasjon om eventuelt når levering kan skje, eller om produktene er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

   
 
  10. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du snarest undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen , om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis varene ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon, jf. kontraktens punkt 11.
   
 
  11. Dine rettigheter ved feil eller mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 13.
   
 
 

12. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 11.

   
 
  13. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet deg innen 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Returkostnadene må imidlertid du bære, med mindre vi har misligholdt avtalen eller vi i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
   
 
  14. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
   
 
 

15. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett.