Om Nordic Naturals
Kollektivt ansvar
Ekspertpanel
Hvorfor Nordic Naturals
Priser og tildelinger
Friend of the Sea
Non-GMO
Salgs og leveringsbetingelser

    Hvorfor Nordic Naturals
Hvorfor velger så mange forbrukere, leger og forskningsinstitusjoner Nordic Naturals fiskeolje?
Naturlig triglyseridform
Ferskhetsniver Forskningsbasert innovasjon
Renhet Vi tar vare p vrt samfunn og vre kunder
God p smak Miljmessig ansvar
Utvalgte rvarer En optimal blanding av naturlige stabilisatorer
Multipatentert produksjonsprosess  
 
 
Flger eller overgr internasjonale farmasytiske krav
   
  Følger eller overgår internasjonale farmasøytiske krav

Standarden blir satt for å beskytte forbrukerne.
For å sikre stabil kvalitet, både følger og overgår Nordic Naturals Den europeiske farmakopé (EPS), samt frivillige standarder fastsatt av Council for Responsible Nutrition (CRN) og Global Organization for EPA og DHA Omega-3 (GOED) for alle våre fiskeoljer. Disse standardene garanterer produktets kvalitet ved å sette en øvre tillatte grense for peroksider, tungmetaller, dioksiner og PCB-er.


 

 
 
  Tungmetaller
Det er ikke påvist tungmetaller i Nordic Naturals fiskeolje når den er testet ned til GOED og CRN's standard som er 0.1 ppm.
 
     
     
  Dioksiner
Nordic Naturals fiskeoljer har ingen påviste nivåer av dioksiner og furaner når den er testet ned til 2,0 ppt. Analysene er basert på metoden for testing av toksisitetsekvivalenter etablert av verdens helseorganisasjon (WHO).
 
     
     
  PCB-er
Det er ikke påvist dioksin-lignende PCB-er i Nordic Naturals fiskeolje selv når den er testet helt ned til 1.0 ppt. GOED's grense for dioksinlignende PCB-er er 3 ppt. Analysene er basert på metoden for testing av toksisitetsekvivalenter etablert av WHO.
 
     
     
  California's Proposition 65
Mens World Health Organization (WHO) fokuserer på PCB som er skadelige for menneskers helse, fokuserer California Proposition 65 (Prop 65) på totale PCBer. Proposition 65 grenseverdi er fastsatt til <0,09 ppm eller 90 nanogram per dag. Renheten på Nordic Naturals fiskeolje følger eller overgår alle PCB standarder fastsatt av Prop 65, GOEDs frivillige monograf og alle internasjonale standarder - dokumentert av tredjeparts analyser.
 
 
Ferskhetsniver
 
  Ferskhetsnivåer
Beskyttelse mot fiskesmak, lukt og skadelige frie radikaler
Ferskhet, som sikrer produktets integritet (stabilitet) og biologiske effekt, er muligens fiskeoljens viktigste kvalitet. Nordic Naturals patenterte oksygenfrie produksjonsprosess sikrer en fersk fiskeolje med peroksidverdier (en ferskhetsindikator) som er lavere enn grensen satt av den Den europeiske farmakopé. Jo lavere peroksid- og anisidinverdi, jo ferskere fiskeolje.

 
 
Renhet
 
  Renhet
Beskyttelse mot skadelige miljøgifter
Hvert produksjonsparti av Nordic Naturals fiskeolje blir testet av tredjepart for miljøgifter som tungmetaller, dioksiner og PCB og sikrer at hvert produkt møter eller overgår internasjonale farmasøytiske standarder.

 
God p smak
 
  God på smak
Uovertruffen ferskhet er lik god smak - uten sure oppstøt
Den største innvendingen mot å ta fiskeolje er ubehagelig smak og ettersmak. Nordic Naturals benytter sin egen enzymatiske og oksygenfrie prosessteknologi for å kunne garantere et produkt som ikke gir sure oppstøt. Vår patenterte kapsuleringsprosess tilsetter også naturlige fruktessenser både i kapslene og oljene for å gi en lett, fruktig smak.

 
 
Utvalgte rvarer
 
 

Utvalgte råvarer
Et godt sluttprodukt tar utgangspunkt i de ferskeste og reneste råvarene.

Nordic Naturals tar utgangspunkt i de beste råvarene som er tilgjengelig. Vi bruker fisk som befinner seg langt nede i næringskjeden, med naturlig lavt forurensningssnivå. Alle våre produkter er laget eksklusivt av arktisk torsk, fisket i Nord-Norge og ansjos og sardiner, fisket i det Sørlige stillehavet. Ingen av disse fiskeartene er utrydningstruet og de har et naturlig høyt innhold av omega-3 fettsyrene, EPA og DHA.

 
 
Produksjonsprosess
 
  Produksjonsprosess
Uten bruk av kjemikalier eller unødig høy varme.
Nordic Naturals produksjonsprosess gjør oss i stand til å levere en fiskeolje med bransjeledende ferskhets- og renhetsnivåer. Vi benytter flere trinn under produksjonen av oljen, fra vann- og sandfiltre til en molekylær destilleringsprosess, uten kjemikalier eller overdreven bruk av sterk varme for å bevare den naturlige bestanddelen i oljen i høyest mulig grad. Under prosessen fjernes miljøgifter (tungmetaller, dioksiner, PCB, osv.), mettet fett og andre uønskede organiske forbindelser, slik at bare de fordelaktige komponentene av fiskeoljen (omega-3, 5, 6, 7, 9, 11, etc.) beholdes. Vi benytter en nitrogenbasert produksjonsteknikk for å oppnå bransjesledende ferskhetsnivåer i tillegg til at vi har redusert varmebruk for å bevare fiskeoljen integritet i mest mulig grad. Vi bruker kun naturlige enzymer for å danne triglyserider i våre høykonsentrerte produkter og alle våre produkter er laget i triglyseridform for å best bevare oljen og for å forsterke absorpsjon og utnyttelse.

 
 
Naturlig Triglyseridform
 
  Naturlig Triglyseridform
Sikrer en optimal absorpsjon og utnyttelse.
De dokumenterte helsemessige effektene av omega-3 er basert på flere tiår med forskning. Mesteparten av studiene er gjort med fiskeolje i triglyseridform. Alle våre produkter inneholder kun fiskeolje i naturlig triglyseridform for å sikre best mulig opptak. Et nytt forskningsstudie viser også at fiskeolje i triglyseridform har opp til 70% bedre absorpsjon enn fiskeolje i etylesterform.¹

 
 
¹ Dyerberg J, et al. Bioavailability of marine n-3 fatty acid formulations. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2010 Sep; 83(3):137–141.
 

Forskningsbasert innovasjon

 
  Forskningsbasert innovasjon
Støttet av de seneste forskningsresultatene.
Nordic Naturals er et forskningsbasert selskap hvor produksjonsteknikk og produktutvikling blir drevet fremover av de siste forskningsresultatene. Vår satsing på innovasjon er forankret i forskning og aktiv deltakelse i kliniske studier. Uten påtrykk har ledende forskningsinstitusjoner som Harvard University, Columbia University, National Institute of Health (NIH), Stanford University, Duke University, UCLA, og Cedars-Sinai Medical Center valgt Nordic Naturals til sine kliniske studier. Nordic Naturals produkter har blitt benyttet i over 30 kliniske studier, hvor 15 kliniske studier hittil er publiserte i medisinske tidsskrifter. Flere studier med Nordic Naturals produkter vil bli gjennomført i fremtiden.

 
 
Vi tar vare p vrt samfunn og vre kunder
 
  Vi tar vare på vårt samfunn og våre kunder
Corporate Social Responsibility (CSR) er et begrep som oppfordrer selskaper og organisasjoner til å ta ansvar for påvirkningene deres virksomhet har på kunder, ansatte, lokalsamfunn og miljøet. Hos Nordic Naturals er CSR aktiviteter integrert i vår foretningsvirksomhet for å fremme et bedre samfunn og et renere miljø. Dette begynner med en bærekraftig høsting av våre råvarer, gjennom produksjon, via ansettelse og donasjonsprogrammer. For oss betyr CSR å iverksette tiltak for å aktivt forbedre livskvaliteten for våre ansatte, deres familier, våre kunder, så vel som for miljøet og samfunnet for øvrig.

 
 
Miljmessig ansvar
 
  Miljømessig ansvar
Bærekraftige fiske og miljøansvar. Nordic Naturals har helt siden selskapet ble opprettet vært opptatt av å ta hensyn til miljøet og til våre omgivelser slik som våre farvann, vår produksjon, våre kontorer, vårt partnerskap og vårt samfunn.
 
 
En optimal blanding av naturlige stabilisatorer
 
  En optimal blanding av naturlige stabilisatorer
Vitamin E og rosemarin ekstrakt optimaliserer den lange friskheten på våre oljer.
Nordic Naturals har brukt over fem år på å forske på effekten av ulike naturlige stabilisatorer i fiskeolje. Enestående ferskhet sikrer produkter uten ubehagelig smak eller ettersmak og bedre helsemessige resultater.