Om Nordic Naturals
Kollektivt ansvar
Ekspertpanel
Hvorfor Nordic Naturals
Priser og tildelinger
Friend of the Sea
Non-GMO
Salgs og leveringsbetingelser

    Kollektivt ansvar
   
   

Vi tar vare på vårt samfunn og våre kunder
Corporate Social Responsibility (CSR) er et begrep som oppfordrer selskaper og organisasjoner til å ta ansvar for påvirkningene deres virksomhet har på kunder, ansatte, samfunnet og miljøet. Hos Nordic Naturals er CSR aktiviteter integrert i vår foretningsvirksomhet for å fremme et bedre samfunn og et renere miljø. Dette begynner med en bærekraftig høsting av våre råvarer, gjennom produksjon, via ansettelse og donasjonsprogrammer. For oss betyr CSR å iverksette tiltak for å aktivt forbedre livskvaliteten for våre ansatte, deres familier, våre kunder og samfunnet for øvrig, samt bidra til en bærekraftig vekst.

 

Sammen om veldedige saker

Verdier sammen med handling

Nordic Naturals støtter mange viktige veldedige organisasjoner. Disse har inkludert:
 

Americares
Bastyr
Best Friends Animal Society
Big Brothers Big Sisters 
CASA
Homeless Garden Project
Kids in Need Foundation
NCNM
Pajaro Valley Community Health Trust
Paws and Stripes
Save our Shores
Second Harvest Food Bank
Toys for Tots
United Way
Vitamin Angels

Watsonville Wetlands Watch
WAVES for Development
Wild Cat Sanctuary

 

Ansettelsespraksis
Kollektiv inspirasjon
Hos Nordic Naturals respekterer vi den enkeltes kunnskap og de verdier de bringer til vår organisasjon. Vi legger vekt på et positivt arbeidsmiljø hvor den enkelte ansatte for mulighet for egenutvikling i form av tillit og ansvar.

Vi tilbyr omfattende forsikringsordninger, svangerskapspermisjon, betalt permisjon, pensjonsplan, bonuser og anerkjennelser, i tillegg til betalte utdanningsmuligheter som er knyttet opp til arbeidsplassen.

 

Forretningsforbindelser
Integritet verden over
Nordic Naturals samarbeider med pliktoppfyllende forretningspartnere som imøtekommer selskapets misjon. Ved å danne dype og lojale relasjoner med våre kunder og leverandører, opprettholder vi en tillit og respekt i vår bransje. Ved valg av forretningspartner er etikk og bevissthet rundt dette en viktig faktor for vårt valg av samarbeidspartner.

 

Veien videre
Videreførte forpliktelser
Nordic Naturals er på kontinuerlig utkikk etter miljømessig og sosialt ansvarlige løsninger for den daglige forretningsdriften. Vi oppfordrer alle til å satse på miljø og sosial helse ved å innføre tilsvarende praksis i sin egen hverdag.

   
     

Friend of the Sea Logo